Registreeru

saksa keel


Kursused 2017- 2018 õppeaastal

Õpperühmad avatakse vastavalt registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Algkursuse maht kokkuleppel 40/60 akad h, hind tavarühmas (7-10 in) 220/330 €, minirühmas (5-6 in) 268/399 €.

Saksa keele algkursus (A1)
Õppesisu: Tutvumine (ametlik ja mitteametlik), enesetutvustus. Perekond, õpingute ja töö kirjeldamine. Elukoht, majapidamine. Einestamine, sisseostude tegemine. Vaba aeg, hobid. Tervislikud eluviisid ja toitumine. Kellaajad ja numbrid. Linn ja transport. Reisimine ja puhkus. Majandus ja kultuur. Inimese iseloom ja välimus. Haridus ja töö. Loodus ja keskkonmd, ilm. Tee juhatamine. Telefonivestlused. Kohtumise kokkuleppimine. Vabandamine. Arvamuse avaldamine ja küsimine. Probleemide lahendamine. Nõustumine/mittenõustumine. Eelistused, tulevikuplaanid.
Grammatika: tegusõna pööramine, modaalverbid, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, nimisõna - artikkel, ainusus ja mitmus, käänamine, arvsõnad, küsisõnad, asesõnad (isikulised, omastavad, sihilised), eessõnad, eituse moodustamine, lausestruktuurid.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse eripärast (tase, üld- või erialakeel) 26-29 EUR.
Õppematerjali maksumus (olenevalt tasemest ja suunitlusest) orienteeruvalt 40-80 €.

Kursuse juhendaja: Sigrid Janke

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee