Registreeru

Keeltekool

Tere tulemast Merle Keeltekooli!

Pakume keelekursusi Viljandis ja veebi teel - inglise, saksa, eesti, vene, hispaania, prantsuse, soome, norra, rootsi.
Soovi korral saate ka tellida õpetaja kohapeale Viljandi maakonna piires.

Nii klassi- kui veebitunnid toimuvad reeglina väikestes rühmades või individuaalselt.

Väärtustame iga õppija eripära ja huvisid. Loome tundides avatud, toetava, inspireeriva ja loomingilse keskkonna. Juhendame õpilasi, kuidas avastada oma sisemisi ressursse ja omandada tõhusad õppemeetodid kasutades kaasaegseid teadmisi õpiprotsessist. Julgustame õppureid ise oma huvialadest lähtuvalt võõrkeelseid materjale uurima, lugema, kuulama, vaatama ja neid kursusekaaslastele tutvustama. Nii saame lisaks keeleteadmistele jagada põnevaid teadmisi üksteisega ja laiendada oma silmaringi.

Usume, et leiate enda jaoks huvipakkuva kursuse.

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. 
Vaata lisainfot koolituskaardi tutvustus

Inglise keele vestluskursus, erinevad tasemerühmad (A2-B2), 20t

Kursus on mõeldud huvilistele, kes soovivad arendada oma võõrkeelest arusaamise oskust ja õppida väljendama end ladusalt ja selgelt.
Kursusel harjutatakse paljusid igapäevase suulise suhtlemise aspekte.

Kui soovid tunda end võõrkeelses keskkonnas enesekindlalt, saada paremini aru vestluspartnerist, omandada rääkimisvilumus erinevates reisimisega seotud ja igapäevasituatsioonides, siis on see kursus just Sinu jaoks!
Õpetaja emakeel on inglise keel, nii et õppimine toimub maksimaalselt võõrkeeles.

Tundides kasutame vestlemise ergutamiseks mänge, laule, rollimänge, diskussioone ja palju muud.

Vestlusteemad lepitakse erinevates tasemerühmades täpsemalt kokku kursuse alguses, kuid järgnev on näidisloetelu teemadest kõige lihtsamal kursusel:
Tutvumine, töö/kool, ilm ja aastaajad, poes, tervis, sport ja hobbid, huvid ja igapäevategevused, elu teistes maades,, hotellis, transport ja tee juhatamine/küsimine, kohvikus/restoranis, Eesti tutvustamine.

Kursuse maht: 20 ak.h.

Hind tavarühmas (7-10 in) - 120 eurot, minirühmas (5-6 in) 140 eurot.
4 osaleja puhul on kursus 16 ak.h.

Kursuse juhendaja: Geoffrey Longhurst, native speaker.

Teised uudised

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee