Registreeru

Õpetajad

Keeltekooli juhataja ja inglise keele õpetaja
Merle Remmelkoor
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia erialal. Lisaks põhiharidusele olen täiendanud end täiskasvanute koolituse metoodika ja korralduse alal Rootsis ning osalenud keeleõpetajate täiendkoolitustel  Eestis ja Inglismaal, samuti aktiivselt osalenud erinevatel isiksuse arengu teemalistel ja ärikoolitustel.  Olen tegelenud täiskasvanute koolitamisega üle 20 aasta.
Mulle on alati meeldinud õppida keeli ja avastada nende omavahelisi seoseid. Oma töös kohtun erinevate inimestega ning see inspireerib mind  leidma uusi ideid, et ennast arendada.  Õpetamismetoodikas pean oluliseks iga õppuri individuaalsuse ja tema vajadustega arvestamist ja pingevaba õhkkonna loomist. Suurim rõõm on näha, kuidas keeleõppimise käigus kasvab ka inimeste enesekindlus ja nad avastavad oma sisemisi ressursse, millest varem teadlikud polnud.

Mulle pakub huvi uurida õppimise protsessi allhoovusi - kuidas inimaju töötab ja kuidas seeläbi õppimisprotsessi paremini juhtida, näiteks soovitada õppuritele kasutada õppetöös neurolingvistilist programmeerimist, et saavutada parimaid tulemusi temale sobival viisil.

 

Inglie keele õpetaja
Joshua Jacobson

I am an educator from the United States currently raising a family in Viljandi. I have taught English Language Learners in a variety of settings, from individuals to entire classes, over a span of twenty years. I have taught English mastery to Spanish speaking students in New York City, multi-language classrooms in the International School of Estonia and to Estonian and Russian speaking students at Räpina Vocational School. I have experience instructing all ages and levels, from school aged to retired and from zero English to near native speaker. By word of mouth and reputation I have also worked intensive crash courses with individuals needing to pass English language entrance exams for university, edited Tallinn University doctoral theses for publication and, as a sign of the times, online lessons with an Instagram influencer to improve her English for her posts. When we start we have two points, where you are and where you want to get to. My role is to support and guide as we find the right path to the top that best builds your confidence, challenges in a fun way, maintains your enthusiasm and has you feeling good about your progress.


Soome keele õpetaja
Maarika Roosimägi
Lõpetasin Tartu Ülikooli eesti filoloogina 1980. aastal. Õppekavasse kuulunud soome keele tundidest saigi alguse minu püsivam huvi soome keele ja kultuuri vastu. Õpingute lõpuaastal läbisin põhjalikuma ettevalmistuse tööks soome turistidega, andsin ära giidieksami ja töötasin 1980. aasta suvel Moskvas olümpiamängudel soome turistide giid-tõlgina. Hiljem täiendasin end erinevatel soome keele kursustel nsuvekuudel oma põhitöökoha1990. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli psühholoogina. Peale lõpetamist töötasin kolm kuud Soomes Hattelmala psühhiaatriahaiglas psühholoogia praktikandina. See oli suurepäraseks enesetäienduseks nii erialaliselt kui keeleliselt.
Olen pärast 1980. aastat mitme aastakümne jooksul lisaks põhitööle pidevalt tegelenud  nii noortele kui täiskasvanutele soome keele õpetamisega erinevatel kursustel. Õpetasin aastatel 2011-2015 soome keelt B-keelena Viljandi Kesklinna Koolis. Olen oma koolis olnud ka 15 aastat kontaktisikuks koostöös mitme erineva Soome sõpruskooliga.
Hetkel töötan koolipsühholoogina ning õpetan lisaks soome keelt täiskasvanutele Merle Keeltekoolis. Minu hobideks on lugemine, koorilaul ja jooga. Loen palju ka soomekeelset ilukirjandust. Kooli kõrvalt töötasin ka turismibüroo „Sputnik” mittekoosseisulise giid-tõlgina Leningradis (praegu Peterburi) ja Moskvas.


Prantsuse ja saksa keele õpetaja
Sigrid Reili
Keelte õppimine ja õpetamine meeldib mulle väga. Õppisin Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetajaks. Viimasel kursusel õppides hakkasin tegelema ka prantsuse keelega, kuna see keel on mulle alati väga meeldinud. Mõni aasta hiljem läksin prantsuse keelt õppima Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli ning pärast selle lõpetamist hakkasin prantsuse keelt õpetama Viljandi Maagümnaasiumis, pärast koolide ümberkorraldamist õpetan Viljandi Gümnaasiumis. Saksa keelt olen õpetanud erinevates koolides. 2005. aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis kirjaliku tõlke magistriõppe ning koolitöö kõrvalt olen tegelenud ka saksa keelest eesti keelde tõlkimisega. Olen käinud õpetienduskoolitustel nii Eestis, Prantsusmaal kui ka Saksamaal. Minu arvates on tore, kui tunnis on sõbralik ja vaba õhkkond ning inimesed tunnevad end tunnis hästi. 
Vabal ajal meeldib mulle lugeda, rattaga sõita, joosta, joogaga tegeleda ja reisida.


Hispaania, prantsuse ja itaalia keele õpetaja
Federico Rumohr

Sündisin Argentiinas Buenos Aires'es eestlasest ema ja sakslasest isa peres.
Olen saanud äri- ja majandusalase hariduse Buenos Airese Ülikoolis ning nendes valdkondades töötanud 32 aastat. Samuti on mul kogemus töö- ja õppemeeskondade juhtimisel.
Buenos Aires’es töötasin Goethe Instituudis saksa keele õpetajana, Alliance Française'i prantsuse keele õpetajana ja Istituto Dante Alighieri juures itaalia keele õpetajana. Olen neid keeli õpetanud ja tõlkinud viimased kümme aastat, samuti õpetanud hispaania keelt välisüliõpilastele.
Arvestades Eesti kodakondsust, kolisin selle aasta märtsis Tallinnasse. Õpetan hispaania, prantsuse ja itaalia keelt Tallinna kahes kesklinna keeltekoolis ning annan individuaaltunde igas vanuses ja rahvusest inimestele, paljud neist on seotud ERASMUS’e vahetustega. Töötan ka tõlkijana kolmes tõlkebüroos. Alates septembrist 2020 õpin eesti keelt.
Mul on olnud võimalus tutvuda enamike hispaaniakeelsete riikide ja paljude Euroopa riikidega. See võimaldab mul seostada kultuure, ajalugu ja traditsioone.
Hispaania keele õpetajana loodan, et suudan edasi anda selle rikka ja imelise keele hinge.


Hispaania keele õpetaja
Siivi Jõgi
Sukeldusin hispaanikeelsesse maailma aastal 2008. Ammutasin seda keelt kirega ning püüdsin kinni haarata kõikvõimalikest einevatest võimalustest, kuidas hispaania keelt kiiremini endani tuua. Nii käisingi lisaks keeltekoolidele väga sageli Hispaanias ja ka Ladina-Ameerikas, kus proovisin sõprussuhteid luua ja võimalikult palju suhelda. Keelelise arengu jaoks lugesin lisaks ajakirju või raamatuid, internetist uudiseid; panin enda kasuks tööle sotsiaalmeedia võimalused; käisin aeg-ajalt ka enda taset testimas ja lisa saamas Hispaania keeltekoolides.
Aastal 2013 alustasin hispaania keele õpetamisega, sest see aitas mul end Eestis olles rohkem "elusana" tunda, andes teistele edasi oma keelealaseid teadmisi. Mulle meeldib õpetamine väga ja naudin nii individuaalset kui ka väiksemate gruppide õpet.
Keel ja kultuur käivad käsikäes. Nii annan läbi keeleõppe edasi hispaaniakeelsete maade kultuurierinevusi - seda tänu oma reisidele ning suurele sõpruskonnale, mis seal käies on tekkinud. Tean, mis on oluline hispaania keele õppijale. Kas pikema perspektiivi õppijale või siis kasvõi selleks, et oma esimesel reisil end mõnusamalt tunneks ja mitte "ämbrisse ei astuks".
Olen korraldanud tantsureise hispaaniasse - Barcelonasse -, töötanud turismiõpetaja ja giidina. 

      

Eesti, vene ja saksa keele õpetaja

Silvi Satsmann
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli saksa filoloogina ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi vene keele ja kirjanduse õpetajana.
Õpetan eesti, saksa ja vene keelt. Täiskasvanute õpetamisel lähtun alati õpilase isiklikust vajadusest ning eelnevast kogemusest. Suurt rõhku panen tundides rollimängudele ja suulisele kõnele.
Minu töökogemus ütleb mulle, et õpilaselt tuleb võtta hirm võõra keele ees. Õpilastel on erinev keeletase ning tavaliselt on nende teadmised varjus. Esimesel tunnil teeme selle kindlaks ning hakkame võõras kelles rääkima, et kaoks hirm vigade ees. Loomulikult lisandub ka lihtsam grammatika, kuid olulisem roll on suhtlemisel. Tulemus sõltub õppija varasemalt kooliharidusest, võimekusest ja motivatsioonist. Püüame tunnist võtta maksimumi, sest kodus suhtleme siiski emakeeles. Arvan, et kõik saab alguse võõras keeles öeldud sõnast „tere“. 


Vene keele õpetaja
Albina Gavrilova
Olen Pärit Venemaalt, Marimaalt ühest mari külast. Peale keskkooli lõpetamist õppisin Mari Pedagoogika Ülikoolis 5 aastat vene ja mari filoloogiat.
2003.a peale ülikooli lõpetamist tulin Eestisse Viljandi Kultuuriakadeemiasse  üheks aastaks õppima Fenno-Ugria programmi raames. 2004.a sügisel asusun tööle Kildu Põhikooli, kus töötasin 10 aastat vene keele õpetajana. Samaaegselt andsin vene keele tunde ka Olustvere Põhikoolis.
Praegu töötan paralleelselt Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumis, Heimtali Põhikoolis, Viljandi Vaba Waldorfkoolis ja Merle Keeltekoolis.
Vene keel on alati olnud minu ümber ja ma püüan leida oma õpilastele nippe selle kergesti omandamiseks. Olen avatud inimene, mulle meeldib suhelda ja tunnen rõõmu oma tööst.Rootsi keele õpetaja

Marite Sild
Erialalt olen rootsi filoloog - aastal 2018 lõpetasin Tartu ülikoolis Skandinaavia keelte ja kirjanduste erialal bakalaureuse kraadiga ning 2021 sain magistrikraadi. Õpingute kõrvalt õpetan rootsi keelt Tartu Rahvaülikoolis ning Folkuniversitetet keeltekoolis. Olen läbinud rootsi keele õpetajatele mõeldud e-kursuse ning lisaks nii Rootsis kui ka Eestis end täiendanud.
Miks õppida rootsi keelt? - Toon välja mõned head põhjused.
Esiteks on rootsi keel imeline keel - paljudele jääb see meelde just erilise ja meloodilise häälduse poolest. Keele omandamine on lihtne, kuna käändeid on vähe ja grammatika on suhteliselt kerge. Teiseks, rootsi keelest arusaamine avab uksed Skandinaaviasse, kuna skandinaavlased saavad üksteisest aru. Ning kolmandaks tuleb Eesti tööturule üha enam rootsi ettevõtteid, kes otsivad rootsi keele kõnelejaid, seega annab rootsi keele oskus ka suure eelise Eesti tööturul.
Hoppas vi ses på kursen!


Norra keele õpetaja
Marit Stepanova

Norramaa ja norra keelega sain esimest korda tuttavaks 2005.aastal tehes Euroopa Vabatahtlikku Teenistust. Pärast seda tundus Tartu Ülikooli skandivavistika osakond loomuliku jätkuna. Alates 2007.aastast olen lisaks õppimisele ja õpetamisele end täiendanud Uppsala ja Bergeni Ülikoolides. Õpilaste ees seismine pakub palju hindamatuid hetki ning vahetuid emotsioone, ja nii polegi vahet, kas on hommik või seljataga pikk tööpäev. Minu jaoks on õpetamine ühtaegui nii looming kui missioon, kus iga uus grupp on alati oma nägu - seetõttu vajab erinevat tempot ja teemasid, millele rõhku asetada.


 


 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee