Registreeru

hispaania keel

Kursused 2019 - 2020 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

   maht ak.t   Tavarühm (7-10 õpilast)  Minirühm (5-6 õpilast)  Minirühm (3-4 õpilast)  
Algajad 1  (A1.1)        24    
              260 €   290 €              350 €

Algajad 2  (A1.2)

24
260 € 290 €            350 €

HISPAANIA KEELE INTENSIIV-SUHTLUSKURSUS algajatele
minirühm

Toimumise aeg: sügis 2019 (täpsed kuupäevad kokkuleppel rühmaga)
Maht: 24t
Hind: minirühm (3-4 in) 350€, suurem rühm (5-6 in) 290€.
Tunnid ühel õhtul nädalas, orienteeruvalt kl 17.30-21.00 (sisaldab 30 minutit pausi).
Kursusel võetakse läbi järgmised teemad:
- tervitamine, enda tutvustamine ja vestluse alustamine
- perekond ja hobid
- inimese meeleolude kirjeldamine
- numbrid, sagedasemad eessõnad, määrsõnad
- jaatused ja eitused, palve esitamine või tänamine
- küsimuste ja lihtsamate lausete moodustamine

Koolituse tulemusel saab õppija iseseisvalt ja lihtsamalt hakkama hispaanikeelses keskkonnas - näiteks reisile minejad, kes soovivad:
- uues keeleruumis  hõlpsamalt hakkama saada
- uut kultuuri autentsemalt tajuda
- kohalikega nende emakeeles suhelda
- reisil olekut nautimisväärsemaks muuta

Koolitaja: Siivi Jõgi

Hispaania keele kursustel tutvutakse ka selle maa kultuuri omapäraga - kohalikud toidud ja joogid, muusikastiilid, pühade tähistamine, sotsiaalsed liikumised, kohalikud keeled, igapäeva elu-olu. Vaatame hispaania filme, kuulame muusikat, tutvume ajakirjadega.

Algajad 1 (A1.1)
Planeeritud õppeperiood: okt - dets 2019
Kursuse eesmärk ja sisu: õppida hispaania keele grammatika algtõdesid ning ning omandada elementarne vestlusoskus. Kursuse läbinu saab keele õppimist iseseisvalt jätkata või tulla järgmise astme kursele.
Teemad: Enesetutvustus. Aeg. Töö. Perekond. Aadress. Koht. Toidud. Tooted ja objektid. Ilm. Hinnad. Maade ja linnade, maastike kirjeldamine. Inimeste ja asjade võrdlemine. Harjumuste kirjeldus. Inimeste välimus ja suhtlemine. Sisseostud ja poeskäimine. Hobid. Plaanide tegemine. Eelistused, soovid. Arvamuse väljendamine. Nõustumine. Oskused. Üldistamine.
Grammatika: Nimisõnad, sugu ja mitmus. Omadussõnad ja nende võrdlemine. Tegusõnad, pööramine, ajavormid (minevik, olevik, tulevik). Lauseehitus.  käskiv kõneviis. Arvsõnad, sugu, kasutamine - numbrid, aastaarvud. Asesõnad (isikulised, umbmäärased, siduvad).

Algajad 2 (A1.2)
Planeeritud õppeperiood: jaan - märts 2020
Teemad: Tervitamine ja hüvastijätt. Ametlik ja mitteametlik kolmanda isiku tutvustamine. Vabandamine. Kutsed. Loa küsimine. Tellimine. Abi palumine. Isiklikud eelistused. Asjade küsimine. Vestluse alustamine. Mineviku sündmuste kirjeldamine. Tulevikust vestlemine.
Grammatika: Nimisõna. Aeg. Hulk. Sagedust väljendavad määrsõnad. -mente lõpuga määrsõnad. Que + määrsõna. Ser ja estar eristamine. Ebareeglipärased tegusõnad. Ir a + infinitiiv. Estar + gerundium. Lihttulevik. Lihtminevik.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.
Kursuse juhendaja: Siivi Jõgi

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Hind ühele osalejale al. 28 €, kahele osalejale kokku al 32 €.
Õppetasule lisandub õpetaja kohalesõidu kulu.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee